یەک قات و بەیتونە، تاپۆ
گەڕەکی زانست
گەراج * حەدیقە * مەدخەل
ژووری دانیشتن ٦.۲٠ بە ٤.۲٠
مەتبەخ ۵ بە ٤
هۆڵ ٦ بە ٤
دوو ژووری نوستن ٤ بە ٤
دوو حەوشە خاریجی
حەمام و ۲ توالێت
بەیتونە
نزیکی محەتەی کارەبا، نزیکی باخچە و قوتابخانەی پێشەوا

You need to setup the Yelp Fusion API.

Go into Admin > Real Estate 7 Options > What's Nearby? > Create App

Location

You need to setup the Google Maps API.

Go into Admin > Real Estate 7 Options > Google Maps