خانوو بۆ کرێ
شەھیدان / نزیک کەبابخانەی ڕیال مەدرید
دوو قات و ٢٠٠م
مەتبەخ ٤*٦
میوان ٤*٥
ھۆڵ داخیلی خوارەوە ٣*٣
ھۆڵ داخیلی سەرەوە ٣*٤
موشتەمەلات لە خوارەوە و سەرەوە ھەیە
٤ ژووری نوستن ھەیە ٤*٤

بەلەکۆنێک ھەیە

You need to setup the Yelp Fusion API.

Go into Admin > Real Estate 7 Options > What's Nearby? > Create App

Location

You need to setup the Google Maps API.

Go into Admin > Real Estate 7 Options > Google Maps